Pelet - 8 mm

Ürün Kategorileri

Pelet - 8 mm

Odun artıklarının kurutulup,öğütülerek talaş haline getirildikten sonra yüksek basınçla sıkıştırılmasıyla elde edilen 6-8mm çapındaki yakıt topaklarıdır.
Odun peleti yaklaşık %7-12 arasında nem içerir. Nem oranı az olduğu için kalorisi yakacak oduna göre daha yüksektir.

Pelet Kullanımının Avantajları :
- Doğadostudur.
- Sürdürülebilir bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
- Düşük kül oranı sayesinde siyah duman çıkarmaz.
- Yerli üretimdir.